CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

SikaTop Seal 107 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi chống thấm nhà vệ sinh...

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung SikaTop Seal 107 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi chống thấm nhà vệ sinh..., gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước. Phạm vi ứng dụng SikaTop Seal 107 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi,được dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sữa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lĩnh vực thi công:

- Bể nước uống
- Tầng hầm
- Sân thượng và ban công
- Cầu
- Tường chắn
- Trám các vết nứt chân chim, không phải là các vứt nứt đang phát triển

Đơn vị tính: (1kg, bộ 25kg)

SikaTop Seal 107 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi chống thấm nhà vệ sinh... cung cấp những đặc tính sau:

- Tăng tính dàn hồi
- Dễ trộn và dễ thi công
- Có độ sệt như hồ dầu, có thể thi công bằng bay
- Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc
- Không thấm nước
- Là lớp cản hiệu quả chống lại quá trình cacbonat hoá
- Không độc, được dùng chống thấm cho bể nước ăn
- Không ăn mòn
- Đàn hồi nhẹ
- Có thể thi công bằng cách phun
- Chứng chỉ: Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam hiện đang có sẵn.