CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần không màu độ nhớt thấp và tính thẩm thấu cao. Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần còn có thể làm lớp lót cho tất cả lớp chống thấm bằng chất lỏng tạo màng Polyurethane. Phạm vi ứng dụng

Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần có độ bám dính cao và được chuyên dùng cho nhiều loại bề mặt: bê tông, vữa, kim loại,...

Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần chịu tác dộng cơ học tốt trong thời gian dài có thể sử dụng làm lơp bảo vệ chống dầu mỡ và các loại nước thải.

 

Euro Polymers UP-100 - Lớp lót Polyurethane 1 thành phần có những đặc tính sau:

 - Dễ thi công(cos theer dungf coj quyets tay, rulo hoặc phun,...)

 - Độ bám dính cao, khô nhanh

 -  Ngăn hơi ẩm  cho nềm và tường