CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Băng cản nước Sika waterbar PVC O20 - Chống thấm khe co giãn

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Băng cản nước Sika waterbar PVC O20 - Chống thấm khe co giãn Phạm vi ứng dụng Băng cản nước Sika waterbar PVC O20 - Chống thấm khe co giãn

Đơn vị tính: (1 mét, cuộn 20met)

Băng cản nước Sika waterbar PVC O20 - Chống thấm khe co giãn