CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sika Hydrotite CJ - Băng trương nở gốc cao su Chloroprence

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sika Hydrotite CJ - Băng trương nở gốc cao su Chloroprence là một loại cao su có thể hút nước được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng để trám khe giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn, thép và các vật liệu khác. Phạm vi ứng dụng

Sika Hydrotite CJ - Băng trương nở gốc cao su Chloroprence

– Sika hydrotile CJ Type là một loại cao su có thể hút nước được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng để trám khe giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn, thép và các vật liệu khác.

– Sản phẩm được sử dụng như một chất chống thấm đạt hiệu quả cao, đơn giản và kinh tế dùng cho các khe nối thi công được hình thành tại công trường

Đơn vị tính: (1 mét, cuộn 10 mét)

Sika Hydrotite CJ - Băng trương nở gốc cao su Chloroprence

- Bên cạnh hiệu quả mà các chất chống thấm khe thông thường, sản phẩm tự trương nở khi hút nước sẽ lấp đầy những kẽ hở của khe kết nối bê tông phù hợp với các khe hở khác nhau do đó có tính chống thấm tuyệt hảo
- Có tính hút nước do đó sẽ tạo nên áp lực tự trương nở và chặn kín nước để đạt hiệu quả trám kín
- Thi công Sika hydrotile CJ Type rất dễ vì nó nhẹ và được lắp đặt sau khi tháo ván khuôn
- Được phủ một lớp trì hoãn sự trương nở để bảo vệ sản phẩm sự ảnh hưởng của trong bê tông mới đổ và trương nở trước khi bê tông ninh kết.