CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sika Intraplast Z-HV - Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót dùng sản xuất vữa lỏng

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sika Intraplast Z-HV - Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót dùng sản xuất vữa lỏng, vữa lấp đầy, neo đất, đá... Phạm vi ứng dụng

Sika Intraplast Z-HV - Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót dùng sản xuất vữa lỏng, vữa lấp đầy, neo đất, đá...

 

Intraplast làm cho hỗn hợp xi măng trương nở trước khi ninh kết. Việc hình thành các bọt khí rất nhỏ trong hỗn hợp ướt làm cho thể tích trương nở, độ lỏng được gia tăng mà không gây ra phân tầng. Intraplast Z - HV giảm sự tách nước trong hỗn hợp. Nó ngăn sự ngăn sự ninh kết sớm và cho phép giảm lượng nước sử dụng.

 

Đơn vị tính: (kg (bao 18kg))

Sika Intraplast Z-HV - Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót dùng sản xuất vữa lỏng, vữa lấp đầy, neo đất, đá...

 

Intraplast Z - HV là sản phẩm đặc biệt dùng để sản xuất vữa lỏng, vữa lấp đầy, và neo đất và đá. Việc sử dụng Intraplast Z - HV trong các hỗn hợp vữa lỏng sẽ có các ưu điểm sau:

- Khả năng giãn nở sau cùng cao lên đến 10% nếu hỗn hợp được thiết kế đúng.

- Sản xuất vữa không co ngót ngay cả khi thêm cát vào hỗn hợp vữa lỏng

- Cải thiện độ lỏng và kéo dài thời gian thi công.

- Có thể đạt cường độ nén cao ngay cả khi có yêu cầu độ giãn nở cao.

- Bảo vệ cáp dự ứng lực chống lại sự ăn mòn.

- Tăng độ liên kết  ( đặc tính sệt).

- Giãn nở thể tích trong tình trạng ướt.

- Tác động bảo vệ chống lại sự ăn mòn các bu lông neo đá.

- Trám kín đặc và có độ bền cao tất cả các lỗ hổng.

- Không độc hại và không dễ cháy.

- Vữa rót cho ống siêu âm cọc khoan nhồi.