CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sika Monotop 610 - Vữa sửa chữa bê tông

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sika Monotop 610 - Vữa sửa chữa bê tông là loại vữa xi măng polyme cải tiến một thành phần có chứa silica fume và chất ức chế ăn mòn. Phạm vi ứng dụng Sika Monotop 610 - Vữa sửa chữa bê tông là một loại vữa gốc xi măng, polyme cải tiến, một thành phần. Đây là biện pháp xử lý tránh tiếp tục ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối với bê tông sửa chữa khi sử dụng hệ thống sửa chữa bê tông SIKA Monotop, hệ thống này bao gồm :

- Hồ dầu kết nối và bảo vệ cốt thép khỏi bị ăn mòn
- Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao
- Vữa sửa chửa polyme cải tiến công nghệ cao

Đơn vị tính: (1kg, bao 25kg)

Sika Monotop 610 - Vữa sửa chữa bê tông: 
- Thi công nhanh và dễ dàng
- Chỉ cần thêm nước sạch khi sử dụng
- Dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc bằng cách phun
- Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông
- Khả năng chống sự thẩm thấu nước và clorua cao
- Không độc
- Không nhạy cảm với độ ẩm
- Cường độ cơ học cao
- Vô hiệu hóa ảnh hưởng của kiềm đối với cốt thép
- Có thể phun được bằng phương pháp phun ướt
- Chứa chất ức chế ăn mòn