CSKH:0962095533 kinh doanh:0962085533 tư vấn KT:0962085533

Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey) - Băng dính chống thấm khe tiếp giáp

Liên hệ 0962095533 Mô tả chung Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey) - Băng dính chống thấm khe tiếp giáp là băng dính trám kín gốc bitumen, xử lý chống thấm cho các khe tiếp giáp Phạm vi ứng dụng

Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey) - Băng dính chống thấm khe tiếp giáp


 Đóng gói: Cuộn 10m
 Hãng SX: Sika 
  Hạn sử dụng:

Đơn vị tính: (1met, cuộn 10met)

Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey) - Băng dính chống thấm khe tiếp giáp