CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sika Swellstop - Băng trương nở gốc khoảng chất sét chống thấm cho mạch ngừng (cuộn 5met)

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sika Swellstop - Băng trương nở gốc khoảng chất sét chống thấm cho mạch ngừng Phạm vi ứng dụng

Sika Swellstop - Băng trương nở gốc khoảng chất sét chống thấm cho mạch ngừng

 

- Sika Swellstop được thiết kế để dùng cho các mạch ngừng thi công trong các cấu kiện kín nước.
- Trám kín hoàn hảo cho các ống xuyên sàn và xuyên tường.
- Trám kín hoàn hảo cho các mối nối giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Lý tưởng cho mạch ngừng thi công kín nước giữa bê tông cũ và mới.

Đơn vị tính: ((Cuộn 5mét))

Sika Swellstop - Băng trương nở gốc khoảng chất sét chống thấm cho mạch ngừng

 

■ Dễ thi công
■ Dễ dàng thi công trên các bề mặt khác nhau
■ Hiệu quả kinh tế cao, thi công nhanh
■ Không cần thời gian đông cứng
■ Không cần hàn
■ Thích hợp với các chi tiết
■ Có 2 kích thước khác nhau
■ Trương nở khi tiếp xúc với nước
■ Có thể trương nở vào các vết nứt và các kẽ hở
■ Được kiểm nghiệm với độ tin cậy cao