CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sikadur 732 kết nối bê tông cũ và bê tông mới - Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sikadur 732 kết nối bê tông cũ và bê tông mới - Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần- Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Phạm vi ứng dụng

Sikadur 732 kết nối bê tông cũ và bê tông mới - Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần- Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần Các ứng dụng:

- Kết nối vĩnh viễn cho vữa hoặc bê tông mới trộn với bê tông đã đông cứng, gạch, gạch men, thép hoặc các chất liệu xây dựng khác.
- Sikadur 732 cũng được dùng để trám các vết nứt chân chim và được dùng như lớp phủ bảo vệ cho các bộ phận thép, như bệ neo.

 

Đơn vị tính: (kg)

Sikadur 732 kết nối bê tông cũ và bê tông mới - Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần- Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần là vữa rót định vị dùng để tạo lớp kết nối mà cường độ kéo của nó cao hơn cường độ của bê tông rất nhiều. Do đó nó rất thích hợp để dùng ở những nơi cần kết nối bê tông mới với bê tông hiện hữu
Các ưu điểm khác:

- Dễ thi công
- Không dung môi
- Không bị tác động bởi độ ẩm
- Hiệu quả cao ngay cả trên bề mặt ẩm
- Thi công được ở nhiệt độ thấp
- Cường độ kéo cao
Chứng chỉ: Kết quả thí nghiệm hiện tại Việt Nam và nước ngoài

- Sau thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo với bê tông mới.
- Sikadur 732 phù hợp với ASTM C 881-02, loại II, cấp 2, phần B+C