CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sikament – NN Phụ gia siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sikament – NN Phụ gia siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cuối cùng cao. Sikament NN phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại F Phạm vi ứng dụng Sikament – NN Phụ gia siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông được dùng như một chất siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông cho:

- Tấm sàn
- Nền móng
- Cấu kiện mỏng, có mật độ cốt thép dày
- Tường, cột, trụ, dầm, đà
- Sikament NN cũng được dùng như một tác nhân giảm nước giúp bê tông đạt cường độ cao sớm như:

Cấu kiện bê tông đúc sẵn và dự ứng lực
Cầu và kết cấu đúc hẫng.

Đơn vị tính: (1 lít, can 5/25, phuy 200 lít)

Sikament – NN Phụ gia siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông đem lại các đặc tính sau:

– Là một chất siêu hóa dẻo

- Tính thi công được cải thiện một cách đáng kể
- Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc
- Giảm khối lượng công việc đầm
- Ninh kết bình thường không bị trì hoãn
- Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng
– Là một chất giảm nước:

Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường