CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sikament R4 - Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết bê tông

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sikament R4 - Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết bê tông là một chất siêu hóa dẻo hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng. Đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể làm tăng cường độ ban đầu và cường độ cuối dùng... Phạm vi ứng dụng Sikament R4 - Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết bê tông được dùng cho bê tông chảy của:

- Tấm sàn
- Nền móng
- Cấu kiện mỏng, có mật độ cốt thép dày
- Tường
- Cột
- Dầm, đà.

Đơn vị tính: (can 5lit)

Sikament R4 - Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết bê tông Như là một phụ gia siêu dẻo

- Hiệu quả cao mà không cần tăng tỷ lệ nước, xi măng hoặc rủi ro bị phân tầng.
- Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài
- Không gây phản tác dụng lên cường độ cuối cùng
Như là một chất giảm nước:

- Cường độ ban đầu và cuối cùng tăng một cách đáng kể
- Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường
- Đặc biệt thích hợp với khí hậu nóng
- Không làm gia tăng sự cuốn khí
- Giảm hiện tượng co ngót
- Cải thiện bề mặt hoàn thiện
- Tăng khả năng chống thấm