CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Sikament R7 N- Phụ gia giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Liên hệ 0962085533 Mô tả chung Sikament R7 N- Phụ gia giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 loại D Phạm vi ứng dụng Sikament R7 N- Phụ gia giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có yêu cầu kéo dài thời gian ninh kết và cải thiện thi công như:

- Đổ bê tông khối lượng lớn nhưng muốn tránh hình thành khe lạnh
- Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trình dài
- Điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết
- Nhiệt độ môi trường cao

Đơn vị tính: (Can 5/25 lít)

Sikament R7 N- Phụ gia giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

- Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng
- Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường
- Tăng cường độ cuối cùng
- Khống chế tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên
- Giảm co ngót và từ biến
- Không có Clorua, không ăn mòn cốt thép