CSKH:0962095533 kinh doanh:0962085533 tư vấn KT:0962085533

Simon Latex R-5540 - phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

Liên hệ 0962095533 Mô tả chung Simon Latex R-5540 - phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Phạm vi ứng dụng

Simon Latex R-5540 - phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

 

Simon Latex R-5540 là : Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa
+ Mô tả: Simon® Latex R5540 là phụ gia chống thấm cho vữa gốc nhũ tương Acrylic (PVA) cải tiến, được dùng như một tác nhân kết nối bê tông cũ với bê tông mới hoặc vữa trát.
+ Nơi sử dụng: dùng làm lớp hồ dầu kết nối chống thấm, vữa chống thấm hoàn thiện tạo dốc, hồ bơi, tầng hầm, lớp lót và kết nối cho các hệ thống sửa chữa, lớp phủ chống thấm cho các bề mặt, sửa chữa trần ngược hoặc trần thẳng đứng,………
+ Đóng gói: 1 – 5 – 25 lít/can 
+ Mật độ tiêu thụ: Lớp hồ dầu kết nối: 4-5m2/lít Latex R5540, lớp vữa chống thấm: 0.8 lít Latex R5540/m2/2 cm dày. Tổng cộng 2 lớp khoảng 0.5-1 lít Latex R5540/m2

Đơn vị tính: ((1lít))

Simon Latex R-5540 - phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối