CSKH:0962085533 kinh doanh:0962095533 tư vấn KT:0962085533

Chống thấm dự án Flamingo Cát bà

Chống thấm dự án Flamingo Cát bà Hạng mục chống thấm: Bồn hoa, tường xanh, vệ sinh, bể bơi, bể nước, bể XLNT, bể chứa, bê cúa hỏa, khu massge, mái...

Chống thấm dự án Flamingo Cát bà

Hạng mục chống thấm: Bồn hoa, tường xanh, vệ sinh, bể bơi, bể nước, bể XLNT, bể chứa, bê cúa hỏa, khu massge, mái...

Xem thêm