CSKH:0962095533 kinh doanh:0962085533 tư vấn KT:0962085533

TÒA NHÀ VCCI 09 ĐÀO DUY ANH HÀ NỘI

TÒA NHÀ VCCI 09 ĐÀO DUY ANH HÀ NỘI Hạng mục thi công: Xử lý chống thấm tầng hầm, chống thấm mái

TÒA NHÀ VCCI 09 ĐÀO DUY ANH HÀ NỘI

Hạng mục thi công: Xử lý chống thấm tầng hầm, chống thấm mái

Xem thêm